Preab sa Cheol – Pup-Up Book

€30.00

Le Doimnic Mac Giolla Bhríde

Seo an chéad phreableabhar a rinneadh i nÉirinn! Thig leat ceol a sheinm ar an leabhar seo, cósúil le huirlis cheoil! Sa leabhar seo tá seacht n-amhrán nua-chumtha do pháistí (3-11bl) atá spraíúil ach ag an am chéanna oideachasúil. Preabann carachtéirí suimiúla aníos amach as an leabhar do achan amhrán.
In sa ré fón póca seo ina bhfuil muid beo, seo dóigh mhaith le ligean do pháistí súgradh go folláin mar pháistí, le hamhráin agus damhsaí úra le foghlaim agus tréan spáis ag páistí a gcuid samhlaíochta féin a úsáid.

This is the first pop-up book made in Ireland! You can play music on this book, just like a musical instrument! This book contains seven newly composed songs for children (3-11yrs) that are fun but at the same time educational. Interesting characters pop out of the book for every song.
In this mobile phone era in which we live, this is a good way to let children play wholesomely as children, with new songs and dances to learn and plenty of space for children to use their own imagination.

Current stock:

Shipping:
Calculated at Checkout