The Negotiators Cookbook – Best Kept Secret of the Irish Peace Process (S)

£8.67

Signed By Gerry,Ted and Pádraic

The Negotiators Cookbook – Best Kept Secret of the Irish Peace Process
 
The Negotiators Cookbook is the latest offering from Sinn Féin’s Gerry Adams. It gives an in the room view of an aspect of the peace process that until now has been the best kept secret of that process. 
 
It details the efforts of two of the insiders, Ted Howell and Pádraic Wilson to sustain the stamina and energy of the Sinn Féin negotiating team during years of high level negotiations. It includes many of their recipes.
 
This is not a history of the negotiations. It is a cookbook. A Negotiators Cook Book. 
 
When a negotiations team assembles, sometimes for days, occasionally for weeks, they need to be fed. That’s what Ted and Pádraic did. With soup, home baked bread, pasta dishes, salads, hams, pies, fish dishes or veggie meals, fine desserts and exotic moist fruit cakes.
 
Now you also can bake or cook the dishes which fed the peace makers. 
 
“These dishes would grace any dinner table. They are also healthy and nourishing. They helped to sustain the peace process.” 

Gerry Adams TD
 

 
 
 Leabhar Cóicearachta an Idirbheartaithe - An rún is mó as an phróiseas síochána.


Is é Leabhar cóicearachta an idirbheartaithe an leabhar is déanaí ó Gearóid Mac Ádhaimh, Sinn Féin. Tugann sé léargas ón taobh istigh ar ghné den phróiseas síochana arbh é an rún is mó é go dtí seo a bhaineann leis an phróiseas chéanna. 

Cuirtear síos ar na hiarrachtaí a bhí ar bun ag beirt a bhí ar an taobh istigh, Ted Howell agus Pádraic Wilson, chun díogras agus fuinneamh na foirne idirbheartaíochta a bhí ag Sinn Féin a chothú le linn na mblianta d'idirbheartaíocht thábhachtach. áirítear roinnt mhaith dá gcuid oideas

Ní stair na hidirbheartaíochta é. Is leabhar cóicearachta é. Leabhar cóicearachta an idirbheartaithe é.

Nuair a chruiníonn foireann idirbheartaíochta le chéile, uaireanta le haghaidh na lathanta fada, uaireanta eile ar le haghaidh na seachtainí fada, caithfear iad a chothú.

Sin díreach mar a rinne Ted agus Pádraic. Le hanraith, áran bácáilte baile, miasa pasta, sailéid, liamhása, píoga, miasa éisc, nó béilte veigitéaracgha, milseoga den scoth agus cácaí torthaí atá tais agus coimthíoch.

Anois is féidir leatsa na miasa a bheathaigh an lucht déanta síochána, a chócaráil nó a bhácáil.

"Cuirfidh na miasa seo le haon bhord dinnéir. Tá siad sláintiúil agus beathúil fosta. Chuidigh siad leis an phróiseas síochána a bheathú."

Gearóid Mac Ádhaimh, TD

 

 
 
 
Current stock: 4

Shipping:
Calculated at Checkout